FESTER & CAFEER

Uddan fest- & caféudvalget

Gymnasier Fuld af liv har lavet en online uddannelse til café- og festudvalg. Gennem uddannelsen lærer udvalget om unge og alkohol og får værktøjer til at planlægge de fedeste fester og events, hvor alkohol ikke er i centrum. Det sker gennem en dilemma-quiz om unge og alkohol efterfulgt af en faciliteret idégenererings-proces, som på ca. 40 minutter guider udvalget fra idéer til færdige koncepter for årets fester. Desuden får udvalget inspirationsmateriale til at afholde en alkoholfri morgenfest. Uddannelsen tager 1,5 time.

Kom forfesten i forkøbet

Skab dialog med forældrene

Der bliver typisk drukket meget alkohol til forfester, og her er det afgørende at få forældrene på banen. Som gymnasium kan I opfordre forældrene til at være til stede ved forfesterne, at servere vand og andre alkoholfrie drikkevarer og eventuelt også mad. Brug evt. Gymnasier Fuld af livs Powerpoint til informationsmødet for forældre og forældrefolderen på første informationsmøde for forældre til nye elever.

Powerpoint til informationsmødet for forældre

Download Folder til forældre: Unge og alkohol - fif til forældre, hvis barn starter i gymnasium eller bestil den her

Start festen tidligt

Hvis I starter festen tidligt, har eleverne mindre mulighed for at indtage store mængder af alkohol hjemmefra. I kan evt. starte med fælles middag eller aktiviteter.

Lav promille – gratis fest

Forfester er en udfordring for mange gymnasier, idet eleverne drikker tæt hjemmefra og møder fulde op til festerne på skolen. Med en ”Promillebar” kan I gøre det attraktivt for elevene at holde promillen nede. Her kan eleverne frivilligt få målt deres promille i det tidsrum, hvor indgangen er åben. Har de en promille på 0,5 eller under, får de refunderet billetprisen.

Gratis indgang tidligt

Hvis det er gratis at komme ind til festen tidligt på aftenen, kan det motivere eleverne til at springe forfesten over og dermed ankomme med lavere promille.

Caféer & fester, der skaber fællesskab - ikke fuldskab

Aktiviteter

Lav fede lege og aktiviteter i løbet af aftenen - f.eks. kan en dansekonkurrence, stoledans eller ballondans sætte dansegulvet i gang. Alternativt kan man lave et hjørne med kæmpe twister eller et brætspilshjørne. Legene skaber fællesskab - og så er præmier altid en god motivationsfaktor. Festudvalget kan få inspiration til at skabe fede fester uden drikkepres og med fokus på fællesskabende aktiviteter igennem vores online uddannelse for café- og festudvalg.

Online uddannelse af café- og festudvalg

Mad

Det falder altid i god jord at servere natmad som f.eks. toast sent på aftenen - og skal der lidt penge i kassen til at arrangere de næste fester, behøver den jo ikke være gratis. Mad hjælper til at holde promillen i skak. I kan også starte festen med fællesspisning - det giver mulighed for at holde forfesten inhouse og kan sikre et fællesskab, hvor de elever, der ikke drikker, bedre kan være med. 

Vand

Man bliver hurtig tørstig til fest. Tørsten skal helst ikke kun slukkes i alkohol. Sørg for, at der er gratis vand til festerne. Bed evt. bartenderne om at spørge, om eleverne vil have vand, når de befinder sig ved baren, eller hav glas og kander stående på baren. Nogle gymnasier har gode erfaringer med at uddele vand i flasker, da vandflasken lettere kan erstatte ølflasken end en plastikkop. Gratis vand til festerne er et meget populært tiltag på flere gymnasier.

Alkoholfri øl og sodavand

Sørg for, at eleverne har mulighed for at købe alternativer til alkohol såsom alkoholfri øl og sodavand til festerne. Alternativerne til alkohol skal helst koste mindre end alkoholen, da prisen er en vigtig faktor for, hvad unge køber. 

 

Sikkerhed til sociale arrangementer med alkohol

Gymnasier Fuld af liv anbefaler, at der er professionelle sikkerhedsvagter til fester samt lærervagter på arbejde til enhver begivenhed på gymnasiet, hvor der er alkohol til stede. Her er et bud på, hvordan I kan skabe sikkerhed ved elevarrangementer med alkohol: 

Inden sociale elevarrangementer

Lærervagter mødes med udvalgskoordinatoren inden afholdelse af det sociale elevarrangement. Udvalgskoordinatoren informerer lærervagterne om, hvordan en vagt normalt forløber, herunder i hvilket tidsrum lærerne skal være til stede, samt hvilken rolle lærervagterne spiller. Eventuelle tvivlsspørgsmål diskuteres forud for arrangementet. Lærervagter sørger for, at der er en førstehjælpskasse til rådighed.

Lærervagter tager sig af stærkt berusede elever
Elever, som har det dårligt pga. alkohol, tilbydes vand og placeres på lærerværelset eller andet område under opsyn. En lærervagt ringer til elevens forældre/kontaktperson for at få eleven sikkert hjem. Dette gælder også elever over 18 år, da det drejer sig om elevens sikkerhed. Lærervagten noterer desuden elevens navn på en liste, som videregives til ledelsen, når arrangementet er afsluttet. I løbet af den efterfølgende uge indkalder ledelsen eleven til en samtale om episoden, og hvordan lignende episode kan undgås i fremtiden.

Beslutningskompetence
Til sociale arrangementer har lærervagter beslutningskompetence til at træffe de nødvendige afgørelser med henblik på at sikre elevernes sikkerhed og velbefindende. Det er f.eks. lærervagterne, der afgør, om man skal kontakte en elevs forældre i tilfælde af ubehersket opførsel (til fester sker dette i samarbejde med de professionelle vagter).

Lærervagterne har mulighed for at kontakte en ledelsesrepræsentant i tilfælde af tvivlsspørgsmål.